Java i objektno-orijentisano programiranje

Slobodan Đukanović

Prvo izdanje (usaglašeno sa Java SE 15)

Izdavači: Narodna knjiga i Miba Books

Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada autora u okviru predmeta Objektno-orijentisani dizajn softvera koji se izučava na specijalističkim i master studijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Materijal je namenjen širem krugu čitalaca. Mogu ga koristiti i početnici u programiranju, ali poznavanje osnovnih pojmova iz objektno-orijentisanog programiranja i programskih jezika C/C++ ili C# znatno olakšava savladavanje materije. Stoga je knjiga prevashodno namenjena studentima koji imaju predznanje iz programiranja, programerima koji su se odlučili da izuče programski jezik Java, kao i ambicioznijim srednjoškolcima.

Značajan trud je uložen da bi se eliminisale greške, ali se jedan broj sigurno potkrao. Stoga pozivam čitaoce da obrate pažnju na ispravnost sadržaja knjige, jer ću ih za svaku novootkrivenu grešku (pravopisnu, logičku ili sintaksnu) nagraditi šoljicom kafe. Zašto baš kafe? Logotip Jave je šoljica kafe, nezvanični zaštitni znak programera. Pronađene greške možete uputiti autoru e-poštom na adresu slobdj@ucg.ac.me, kao i sve sugestije koje mogu poboljšati ovaj materijal. Unapred im se radujem.

Knjiga se može kupiti u knjižarama Narodne knjige:

  • tržni centar City Mall (Podgorica),
  • tržni centar Bazar (Podgorica),
  • Novaka Miloševa 6 (Podgorica),
  • PC Atrium, Njegoševa 12 (Nikšić),
  • Petrovac (šetalište).

Od istog autora: